Kantoorklachtenregeling en Geschillencommissie Advocatuur

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. U kunt zich op grond van onze kantoorklachtenregeling echter ook direct tot onze klachtenfunctionaris wenden. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Klik hier voor de kantoorklachtenregeling.

 

Mocht de interne klachtbehandeling in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor digitaal of per post een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij ons kantoor is aangesloten. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te 's Gravenhage. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren dan wel binnen de verlengde termijn schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Klik hier voor beknopte informatie over de Geschillencommissie Advocatuur.