Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door Tweede Kamer

Dinsdag jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met een kleine meerderheid (81 stemmen) door de Tweede Kamer aangenomen.

De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (ook wel 'proeftijd XL' genoemd) is uit de WAB geschrapt, maar de overige onderdelen van het voorstel zijn nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd.

Dat zijn:

- introductie van de 'cumulatiegrond' waardoor aangevoerde omstandigheden uit meerdere ontslaggronden toch een redelijke grond voor ontslag kunnen opleveren;

- werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever;

- over de gehele duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding opgebouwd van 1/3 maandsalaris per dienstjaar;

- de mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding worden verruimd;

- de WW-premie wordt voor werkgevers lager als ze een werknemer een vast contract aanbieden in plaats van een tijdelijk contract;

- in bepaalde gevallen wordt de werkgever gecompenseerd bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer en bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte van de (kleine) werkgever.

- verruiming van de ketenregeling naar drie tijdelijke contracten in drie jaar;

- werknemers die op payrollbasis werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever;

- oproepkrachten (m.u.v. seizoensarbeid) moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Wordt het werk vervolgens afgezegd dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon.

De Eerste Kamercommissie voor SZW bespreekt de procedure op 19 februari a.s.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is 1 januari 2020.

Geplaatst door Marijke van der Sanden, advocaat

 

Meer nieuwsberichten